FPT Telecom thông báo chuyển đổi kênh gửi xác nhận thanh toán trên Hi FPT

Từ ngày 01/07/2023, FPT Telecom sẽ gửi xác nhận thanh toán qua ứng dụng Hi FPT, email và tại mục Thanh toán online của trang chủ: https://fpt.vn/pay.
 


Hi FPT là ứng dụng được phát triển bởi FPT Telecom nhằm hỗ trợ Khách hàng toàn diện với phương châm: "Chất Lượng, An Toàn, Tiện Lợi", thao tác đơn giản, dễ sử dụng, quản lý các dịch vụ Internet – Truyền hình, Thanh toán hóa đơn, Báo cáo sự cố 24/7. Chi tiết cài đặt tại: https://hi.fpt.vn

FPT Telecom trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý Khách hàng.